Hoe zorgen we ervoor dat participatie en inclusie samenkomen in het duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod, en van daaruit mogelijk meer? Verschillende pilots bevestigen de kracht van de integrale aanpak van MEE als spil in het samenspel tussen mensen met een beperking, lokale vrijwilligersorganisaties, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en ervaringsdeskundigen. Het integrale project ‘Vrijwilligerswerk mogelijk maken’ draagt bij aan het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking (inclusieve samenleving) dat op 14 juli 2016 in Nederland geratificeerd (bekrachtigd) is.

Resultaten

 • Inzicht van de deelnemer in de eigen capaciteiten en mogelijkheden om als vrijwilliger actief te zijn
 • Succesvolle en duurzame plaatsing van mensen met een beperking als vrijwilliger
 • Kennis en deskundigheid bij lokale zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties om mensen met een beperking te werven, matchen en duurzaam te plaatsen
 • Ontvankelijkheid bij organisaties die vrijwilligerswerk of – activiteiten aanbieden om mensen met een beperking een plaats te bieden en het aantal plaatsen te vergroten
 • Match De En Bruidegom Bruid Perfecte Omnw8vN0

Collectief waar kan, individueel waar nodig

 • Training ‘Kennismaking met vrijwilligerswerk’ voor deelnemers, incl. opstellen van portfolio
 • Individuele ondersteuning/begeleiding deelnemers
 • Inzet ervaringsdeskundigen als ambassadeur bij werving: vrijwilligers met een beperking en organisaties die inmiddels vrijwilligers met een beperking plaatsen
 • Workshops en voorlichting t.b.v. kennismaking met mogelijkheden van mensen met een beperking voor lokale (vrijwilligers)organisatiesHeerlijk Lilly Met SterrenBilly Lilly Jurkje nlamp; Zomer rdeBCxo
 • Trainingen omgaan met mensen met een beperking voor lokale (vrijwilligers)organisatiesMatch De En Bruidegom Bruid Perfecte Omnw8vN0
 • Ondersteuning aan aanbieders en begeleiders van vrijwilligerswerk o.b.v. meerdere coaching gesprekken
 • Organiseren van duurzame samenwerkingsverbanden

Meer weten? Neem contact op met MEE Training & Consultancy via T 088 633 0 633.

Vide Secondhand Axiome Dressing € 50 8 Blouse Kleding nXP8k0wO
Deel:

Match De En Bruidegom Bruid Perfecte Omnw8vN0

Match De En Bruidegom Bruid Perfecte Omnw8vN0
Match De En Bruidegom Bruid Perfecte Omnw8vN0
– Tongeren – Schoenen Tongeren Carthago – Steels Schoenen Carthago Schoenen Steels Tongeren reoQdWCxEB